Medlemmerne er kontingentmæssigt opdelt i 6 grupper, nemlig private, håndværkere, liberale, A, B og C butikker

Kontingentsatserne vist skematisk er alle pr. kvartal undtagen håndværkere og private, som opkræves årligt.

Kvartalsvis kontingent opkræves i januar, april, juli og oktober.
Årligt kontingent opkræves i april

Kontingenterne reguleres med 3% årligt rundet op til hele tal, som vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2015 og med ikrafttrædelse 1. april 2016.

 • Privat medlem

  Årligt
  Kr. 300,-

 • Håndværker

  Årligt
  Kr. 1.000,- + moms

 • Liberal

  Kvartalsvis
  Kr. 900,- + moms

 • A-Butik

  Kvartalsvis + moms
  Kr. 2.410,-

 • B-Butik

  Kvartalsvis + moms
  Kr. 1.600,-

 • C-Butik

  Kvartalsvis + moms
  Kr. 1.000,-